White Silica Quartz

White Silica Quartz

Shapes: lumps, powder and sand.